naturguidning (allmänhet)


                    NATURGUIDNING (allmänhet)


    Jag kan erbjuda guidning i natur- och kulturmarker under olika årstider. I 

    flera fall kan även mina geologiska kunskaper komma till nytta (2020 kom

    jag ut med boken "Nyfiken på geologi" - en guidebok för allmänheten (se

    fliken "böcker".


    Mina uppdragsgivare har under årens lopp utgjorts av föreningar, företag,      kommun och länsstyrelse.


    Varje utflykt är unik beroende på antalet

    deltagare, plats, längd, årstid osv och

    priset får därför anpassas utifrån detta.

    I det flesta fall vill jag besöka området

    några dagar innan utflykten för att del-

    tagarna ska få ut så mycket som möjligt

    av exkursionen.

    Kontakta mej via mail eller telefon

    - se KONTAKT.