läromedel låg-mellan/material för familjen


     

     TRÄDENS KNOPPAR


     Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


      En bok för vinterns och vårens naturstudier!


      Ge er ut och ta reda på vilka träd som växer i skolans omgivningar     

      ... eller i dungen lite längre bort!

   

      Boken är lämplig för elever på låg- och mellanstadiet när det   

      gäller bildmaterielet (humoristiskt tecknade knoppfigurer intill

      knoppfoton). Ju äldre eleverna är, desto mer kan de tillgodogöra          sig av texten.


      Fungerar även som en faktabok för läraren, fritidspedagogen,

      ungdomsledaren m fl.       Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden

       


        KNOPPIS-SPELET + SVARTE KNOPP        Idé, teckningar, foto: Anders Rapp - Naturpedagogen förlag


        Kan spelas på 2 olika sätt -  kul och lärorikt!


        Möt Aska Svart, Långe Boke, Eka Papiljott och alla de andra   

        knoppisarna! Spelas ungefär som memory och Svarte Petter.

        30 spelkort, 2 bildkartor och spelanvisningar.


        Pris, artikelnr - klicka på spel i menyraden intill      ÅRET-RUNT-FLORAN


      Pelle Holmberg/Anders Rapp - Prisma


      Sveriges första stora vinterflora!


      Med hjälp av bokens foton lär sig både elever och lärare att känna        igen många vinterståndare utan större svårighet. Boken innehåller

      en enkel artbestämningsnyckel som omfattar drygt hälften av bok-        ens arter. Här finns också detaljteckningar som en hjälp om man

      skulle vara osäker.


      Ordna gärna en utställning i klassrummet med de arter som ni har        hittat under er naturutflykt. Rita och måla örten i sommarskrud

      genom att titta i en vanlig flora. Placera teckningen intill vinter-

      ståndaren som förslagsvis har satts i en tom läskdrycksflaska -            blir en spännande kontrast!


       Diskutera vilka olika sätt som dessa vinterståndare tillämpar för

       att sprida sina frukter och frön (se fakta i boken). Jämför och rita

       av fröna - använd lupp!


       Reflektera över det faktum att blomningstiden för dessa vinter-     

       ståndare är kort under vår/sommar/höst - huvuddelen av sina     

       "liv" står de som vinterståndare och sprider frukter och frön!


       Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill. 

    LÄROMEDEL LÅG- OCH MELLANSTADIET - MATERIAL FÖR FAMILJEN

             Artikelnummer: 601       (ISBN 91-975672-1-3)     


      MICKE MOSSA - ett pedagogiskt material för 6-12-åringar


      Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag


      Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar intresset hos   

      eleverna. Metodiken anpassas efter åldersgruppen.


      Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på mossa -     

      baksida: fakta + teckning) + 18 kort i vilka man möter Micke Mossa i olika situationer.


      Faktatexterna på baksidan är tilltalande för eleverna.


      När det gäller namn- och artinlärningen kan materialet även användas av icke läskunniga elever

     (genomgång + symbolfacit).


      Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och

      fakta.     

      Genom att använda läromedlet på olika sätt kommer eleverna att lära sig många mossarter. En tillfredsställ-

      ande känsla av att kunna, en igenkännandets glädje när man upptäcker en bekant mossa i naturen, ett     

      gemensamt språk ("Jaså, du såg en kammossa i helgen!"), nycklar till fördjupade kunskaper via

      faktaböcker, internet etc ...


      Ett tips: Börja med att lägga Micke Mossa-korten upp och ned och låt eleverna en i taget få vända upp ett

      kort med okänt innehåll. "Titta, där sitter Micke Mossa i bäcken ...!" Efter artnamnsgissningen och den

      gemensamma diskussionen är det dags för nästa elev att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!


      Genomgångarna med eleverna blir stunder då man inte bara riktar intresset mot mossorna utan även

      kommer in på en hel del andra områden. Efter dessa genomgångar är det lämpligt att eleverna själva

      försöker para ihop korten. För icke läskunniga elever finns som redan nämnts ett system med symbolfacit.


      Lycka till med mossorna runt skolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 arterna.

      Eller så hittar eleverna nya arter där de bor och kan ta med sig.


      Mycket nöje!


      Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms)

 

      Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och mossornas  skull!
     Artikelnummer: 602       (ISBN 91-975672-2-1)   


    LOVISA LAV - ett pedagogiskt material för 6 - 12 -åringar


     Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag


     Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar intresset hos

     eleverna.   

     Metodiken anpassas efter åldersgruppen.


     Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på lav - baksida:       fakta + teckning) + 18 kort i vilka man möter Lovisa Lav i olika situationer.


     Faktatexterna på baksidan är tilltalande för eleverna.


     När det gäller namn- och artinlärningen kan materialet även användas av icke läskunniga elever (genomgång       + symbolfacit).


     Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.   

     Genom att använda läromedlet på olika sätt kommer eleverna att lära sig många mossarter. En

     tillfredsställande känsla av att kunna, en igenkännandets glädje när man upptäcker en bekant mossa i     

     naturen, ett gemensamt  språk ("Jaså, du såg en skägglav i helgen!"), nycklar till fördjupade kunskaper via

     faktaböcker, internet etc ...


     Ett tips: Börja med att lägga Lovisa Lav-korten upp och ned och låt eleverna en i taget få vända upp ett kort

     med okänt innehåll. "Men varför gör Lovisa Lav så med papperna ..?". Efter artnamnsgissningen och den   

     gemensamma diskussionen är det dags för nästa elev att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!


     Genomgångarna med eleverna blir stunder då man inte bara riktar intresset mot lavarna utan även kommer in

     på en hel del andra områden. Efter dessa genomgångar är det lämpligt att eleverna själva försöker para ihop

     korten.

   

     För icke läskunniga elever finns som redan nämnts ett system med symbolfacit.


     Lycka till med lavarna runt skolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 arterna.

     Eller så hittar eleverna nya arter där de bor och kan ta med sig.


     Mycket nöje!


     Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms)


     Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och lavarnas skull!

     Artikelnr 603       (ISBN 91 - 7179 - 720 - 3)

 

     KNOPP & BLOMMA

 

     Anders Rapp, Adastra Läromedel AB

 

     Ett läromedel som genom 24 par örter i knopp och blom (dvs sammanlagt 48 bilder i A5-format; 15 x 21 cm) 

     visar upp vårens blomsterprakt. Lättlästa faktatexter på baksidan.

 

     Bilderna kan användas på olika sätt och mer går att läsa i den lilla handledning som följer med.

 

     Ett av flera tips är att lägga ut alla bilderna huller om buller på golvet eller marken och sedan låta eleverna i

     par bilda ring runt bilderna. Nu gäller det att försöka para ihop knopp och blomma för de olika arterna. Lyckas

     elevparet får de två eleverna plocka upp de två bilderna för att sedan låta nästa par få chansen. Skulle detta

     par misslyckas går chansen över till nästa par osv. För att få lustfyllt tempo i aktiviteten kan pedagogen räkna

     högt till tio varje gång - så lång tid får varje par på sig att försöka para ihop bilderna!

 

     Ett annat sätt är att vid samlingar samtala kring "veckans knopp och blomma" och då använda sig av ett av

     bildparen.

 

     Bilderna är laminerade.

 

    Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms)         LÄROMEDEL FÖR PEDAGOGER,

    BARN- OCH UNGDOMSLEDARE


     VÄNTANDE SPÄNNANDE NATUR


     Anders Rapp, UtbildningsRadion


     Naturmetodikbok med idéer, fakta och inspiration


     Flera TV-program för elever och lärare har gjorts

     utifrån boken.


     96 sidor, 21 x 25 cm, laminerad pärm


    SLUTSÅLD  - men låna gärna på ditt bibliotek!


     LÄROMEDEL FÖR PEDAGOGER,

    BARN- OCH UNGDOMSLEDARE


     HEJ NATUR!

     

      Anders Rapp, UtbildningsRadion


      Naturmetodikbok med idéer, fakta och inspiration


      Flera TV-program för elever och lärare har gjorts

      utifrån boken.


      96 sidor, 21 x 25 cm, laminerad pärm


      SLUTSÅLD - men låna gärna på ditt bibliotek!