läromedel förskola/material för familjen


           LÄROMEDEL FÖRSKOLA - MATERIAL FÖR FAMILJEN


           TRÄDENS KNOPPAR


            Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag


            En bok om våra vanligaste lövträds knoppar.

           

            Lämplig för personal som jobbar inom förskolan.


            Humoristiskt tecknade knoppfigurer jämte foton på knoppar.   

            Fakta om knoppar i allmänhet samt om respektive träds       

            knoppar + intressanta fakta om varje träd att berätta för barn!            Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill             KNOPPIS-SPELET + SVARTE KNOPP


             Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


             Möt Aska Svart, Långe Boke, Eka Papiljott och alla de andra   

             knoppisarna. Spelas ungefär som memory och Svarte Petter.

             Innehåller 30 spelkort, 2 bildkartor och spelanvisningar.


             Om man som personal inom förskolan först presenterar de

             olika korten, kan även 5-6-åringar spela detta spel.


             Pris, mer fakta - klicka på spel i menyraden intill     

     Artikelnr 601 (ISBN 91-975672-1-3)             


     MICKE MOSSA - ett pedagogiskt material för (5)-6-åringar och uppåt


     Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


     Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar mossintresset hos       barn.


     Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida - tydlig färgbild på mossa, bak-

     sida - fakta + teckning + detaljfoto på mossa) + 18 kort i vilka man möter Micke Mossa i olika situationer.


     Korten är tillverkade i kartong och laminerade.


     Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.

     Denna handledning  jämte de tilltalande texterna på kortens baksidor blir ett stöd för pedagogen.


     Genom att använda materialet på olika sätt kommer barnen att lära sig många mossarter. En     

     tillfredsställande känsla av att kunna, en igenkännandets glädje då man upptäcker en bekant mossa i 

     naturen, ett gemensamt språk ("Jaså, du såg en kammossa igår!") ...


     Ett tips: Börja med att lägga Micke Mossa-korten upp och ned och låt barnen en i taget få vända upp ett kort

     med okänt innehåll. "Titta! Där sitter ju Micke Mossa i bäcken ...! Efter artnamnsgissningen och den gemen-   

     samma diskussionen är det dags för nästa barn att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!


     Genomgångarna med barnen blir stunder då man inte bara riktar intresset mot mossorna utan även kommer       in på en hel del andra spännande områden. Så småningom kan barnen via symboler själva sitta och kombi-

     nera ihop paren (symbolfacit).


     Lycka till med mossorna runt förskolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 olika

     arterna. Eller så hittar barnen nya arter där de bor och kan ta med sig.


     Mycket nöje!


     Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms) 


     Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och mossornas skull!


 

     Artikelnummer: 602        (ISBN 91-975672-2-1)   


    LOVISA LAV - ett pedagogiskt material för (5)-6-åringar och uppåt


     Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


     Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar lavintresset hos     

     barn.


     Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på lav - 

     baksida: fakta + teckning) +18 kort i vilka man möter Lovisa Lav i olika situationer.


     Korten är tillverkade i kartong och laminerade.


     Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.   

     Denna handledning jämte de tilltalande texterna på kortens baksidor blir ett stöd för pedagogen.


     Genom att använda materialet på olika sätt kommer barnen att lära sig många lavarter. En tillfredsställande   

     känsla av att kunna, en igenkännandets glädje då man upptäcker en bekant lav i naturen, ett gemensamt   

     språk ("Jaså, du såg en skägglav igår!") ...


      Ett tips: Börja med att lägga Lovisa Lav-korten upp och ned och låt barnen en i taget få vända upp ett kort            med okänt innehåll. "Men ...varför gör Lovisa Lav så  med papperna?". Efter artgissningen och den 

      gemensamma diskussionen är det dags för nästa barn att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!


      Genomgångarna med barnen blir stunder då man inte bara riktar intresset mot lavarna utan även kommer in        på en hel del andra spännande områden. Så småningom kan barnen själva sitta och kombinera ihop paren

      (symbolfacit).


     Lycka till med lavarna runt förskolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 olika 

     arterna. Eller så hittar barnen nya arter där de bor och kan ta med sig.


     Mycket nöje!

 

     Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms)       


     Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och lavarnas skull!
     Artikelnr 603       (ISBN 91 - 7179 - 720 - 3)


     KNOPP & BLOMMA  ... ett läromedel för (5) - 6 - åringar och uppåt


     Anders Rapp, Adastra Läromedel AB


     Ett läromedel som genom 24 par örter i knopp och blom (dvs sammanlagt 48 bilder i A5-format; 15 x 21     

     cm) visar upp vårens blomsterprakt. Faktatexter på baksidan för pedagogen.


     Bilderna kan användas på olika sätt och mer går att läsa i den lilla handledning som följer med.


     Ett av flera tips är att lägga ut alla bilderna huller om buller på golvet eller marken och sedan låta eleverna i

     par bilda ring runt bilderna. Nu gäller det att försöka para ihop knopp och blomma för de olika arterna.

     Lyckas elevparet får de två eleverna plocka upp de två bilderna för att sedan låta nästa par få

     chansen.Skulle detta par misslyckas går chansen över till nästa par osv. För att få lustfyllt tempo i aktiviteten

     kan pedagogen räkna högt till tio varje gång - så lång tid får varje par på sig att försöka para ihop bilderna!

 

     Ett annat sätt är att vid samlingar samtala kring "veckans knopp och blomma" och då använda sig av ett av

     bildparen.


     Bilderna är laminerade.


     Pris: 370:- (inkl moms), 296:- (exkl moms)