fortbildning (skola)


      LÄRARFORTBILDNING


Jag kan hjälpa till med lärarfortbildning på din skola eller i din kommun.   

     

Min bakgrund är följande:


* naturpedagog

* producerat naturmetodiska böcker för lärare (UtbildningsRadion):

- Väntande Spännande Natur (slutsåld)

- Hej, Natur! (slutsåld)

Låna gärna böckerna ovan på ditt bibliotek!

I samband med dessa böcker gjordes flera TV-program för elever.

* skrivit boken "Geologi för nyfikna" (2020)

* har anordnat ett stort antal lärarfortbildningsdagar

* ... och varit ute med hundratals klasser i skilda naturmiljöer och

under olika årstider!


Min erfarenhet ligger främst på låg- och mellanstadiet men det händer   

att jag ibland gör insatser även för förskoleklass och högstadium.


Kontakta mej utifrån era önskemål - se KONTAKT!