läromedel hög-gym


 LÄROMEDEL HÖGSTADIET - GYMNASIET
      Inför vinterns och vårens artigenkänningsövningar - gör dina   

      knopplektioner lustfyllda och lärorika!

     

      TRÄDENS KNOPPAR

 

      Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


      En bok för högstadie-och gymnasieelever ... samt för lärare!


      En forskare i didaktik på Högskolan i Kristianstad har jämfört inlär-        ningen hos två grupper av lärarkandidater. Den ena gruppen lärde

      sig knoppar på traditionellt sätt med vanliga nycklar, den andra

      med hjälp av bokens humoristiskt tecknade knoppfigurer. Efter tre

      veckor gjordes ett test på 10 knoppar. Skillnaden blev markant: 6,1

      resp 9,75 rätt. Spridningen i den första gruppen var stor (2-10 rätt)

      medan ingen i den andra hade sämre än 8, nästan 85% hade alla

      rätt.


      Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill
    Ge dig ut i vinterlandskapet och upptäck vinterns blommor!

       

     ÅRET-RUNT-FLORAN


     Pelle Holmberg/Anders Rapp - Prisma


    Sveriges första stora vinterflora.


     Med hjälp av bokens foton lär sig elever och lärare att känna igen   

     många vinterståndare utan större svårighet. Boken innehåller en

     enkel artbestämningsnyckel som omfattar drygt hälften av bokens

     arter. Här finns också detaljteckningar som en hjälp om man skulle       vara osäker.


     Ordna gärna en utställning i biologisalen med de plockade "vinter-   

     blommorna". Kombinera gärna med bilder på örter i blom - använd

     ett antal uppslagna floror. Studera örternas olika spridningsstrate-

     gier.

     Hur är de olika fröhusen uppbyggda? Jämför frönas utseende i   

     stereomikroskop.

     

     Reflektera över det faktum att blomningstiden för dessa vinterstånd-

     are under vår/sommar/höst är kort - huvuddelen av sina "liv" står de

     som vinterståndare och sprider sina frukter och frön!


     Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill.
     En inspirationsbok i ämnet bild!


       

      VILDA KNOPPAR

     - en blomsterbok om skönheten före


      Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag


      Genom att kika i denna bok kan elever beundra naturens färger

      och former och få uppslag till sitt skapande.


       Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill.